Всеукраїнська суспільна інтелектуальна мережа «Всі Ми»

www.vsim.org

Мета проекту – поширювати через інформаційний суспільний простір доброчинну, ціннісно-наповнену інформацію, яка спонукає людину пізнавати й удосконалювати свою сутність, набувати відповідності своїм вищим людським потенціалам; утворювати етичне поле в інформаційному просторі для ефективного застосування проектів позитивних змін; об’єднувати суспільство для усвідомлення власної значимості в розбудові майбутнього і відповідальності за обраний шлях своєї країни.

До пошуку та творення нових ідей щодо покращення ситуації в Україні запрошуються автори-аналітики, автори-концептуалісти, експерти, наукові спеціалісти та вчені, працівники суспільних інституцій, котрі відчувають сьогодні гостру внутрішню потребу в обміні якісної інформації, популяризації власних напрацювань з суспільного розвитку, налагодженні резонансних партнерських взаємин.

Інститут експертів

Сторінка в Інтернеті – www.vsim.org/category/experts

Мета проекту – об’єднати дієві зусилля споживачів, виробників та наукових експертів навколо проблеми етичності вітчизняного інформаційного простору. Завдання Інституту – розробити й обґрунтувати методику експертування якості культурно-інформаційного продукту та шляхом експертизи відбирати й популяризувати ціннісну інформацію. Зробити запит на експертизу певного культурно-інформаційного продукту та отримати експертний висновок можна на сайті Всеукраїнської суспільної інтелектуальної мережі «Всі Ми».

Відкриті «круглі столи»

Загальна тема проекту – «Соціокультурний прогрес України через інформаційний простір». За круглим столом об’єднуються вчені, наукові спеціалісти, експерти, представники громадських організацій для обговорення широкого кола питань, пов’язаних з окультуренням простору людини, наповненням його здоровою, якісною інформацією, формуванням сприятливих умов для свідомого розвитку особистості й суспільства. Актуальні теми: «Змістовність державних символів як ціннісний орієнтир соціокультурного прогресу України», «Україна в авангарді світової концепції: від культури війни до культури миру», «Людина. Сім’я. Суспільство» та інші.