Символіка для суспільних інституцій – атрибут традиційний. Вона надає індивідуальну ознаку організації, оформлює її ідею, робить впізнаваною для інших.

Більш глибинне осмислення символіки відкриває велику силу прояву її філософського змісту. Адже цей зміст – концентрована енергія, яка здатна надавати форму нашим прагненням та бажанням в конкретній фізичній реальності.

Образна основа символу Всеукраїнської громадської організації «Ліги культури» – «Л» (люді) під сонцем*.

- круг (коло) з крапкою всередині – символ сонця. Сонце, за геральдичними вченнями, атрибут персоніфікованої істини, оскільки в його світлі все стає ясним, тобто зрозумілим. Сонце як джерело світла символізує знання, інтелект. В більшості культур сонце також основний символ творчої енергії.
- літера, що називалася «люді» в одній з найдавніших слов’янських азбук кирилиці і означала – люди, миряни, народ.

В ідеї символу – людина преображена, яка своїм внутрішнім світлом перетворює світ навколо себе.

 

 Ліга (з франц. ligue – злиття, з’єднання, союз) – це об’єднання просвітлених особистостей, їх кращого досвіду та таланту; об’єднання заради переосмислення сьогодення і творення більш досконалого майбутнього.

Культура (лат. cultura – виховання, освіта, розвиток, шанування) – історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя і діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях. Включає в себе предметні результати діяльності людей (машини, споруди, результати пізнання, витвори мистецтва, норми моралі і права), а також людські сили і здібності, які реалізуються в діяльності (знання, вміння, навики, рівень інтелекту, моральнісний та естетичний розвиток, світогляд, способи і форми спілкування людей). В основі розвитку матеріальної і духовної культури, які перебувають в органічній єдності, лежить розвиток матеріального виробництва.

Моральні принципи давньоруської культури:

  • Терпимість (добродушність).
  • Повага (взаєморозуміння).
  • Спадкоємність (відданість традиціям).
  • Відповідність (справедливість).
  • Відкритість (шанування).
  • Співпраця (чуйність).

* Графічна розробка символу належить Василю Чебанику – автору сучасної української абетки, основаній на класичній «кирилиці».